Piłka

Ćwiczenia przeciwzakrzepowe kończyn dolnych z wykorzystaniem piłki gimnastycznej (ćw. 6027) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenia przeciwzakrzepowe kończyn dolnych z wykorzystaniem piłki gimnastycznej 2 (ćw. 6028) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenia przeciwzakrzepowe kończyn dolnych z wykorzystaniem piłki gimnastycznej 3 (ćw. 6021) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
4474
1.00 zł
4394
1.00 zł
Ćwiczenie mięśni grzbietu oraz zakresu ruchu obręczy barkowej z wykorzystaniem piłki gimnastycznej (ćw.4576) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie poprawiające zakres ruchomości stawu  barkowego i kręgosłupa z użyciem piłki i butelek (ćw.5907) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie retrakcji barków z wykorzystaniem piłki (ćw. 4930) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie równoważne z wykorzystaniem piłki (ćw. 4635) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie wzmacniające mięśnie kończyny dolnej oraz tułowia (ćw. 5031) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie wzmacniające mięśnie kończyny dolnej z wykorzystaniem piłki gimnastycznej (ćw. 5030) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie wzmacniające mięśnie kończyny dolnej z wykorzystaniem piłki oraz taśmy (ćw. 5015) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie wzmacniające mięśnie obręczy barkowej z wykorzystaniem piłki (ćw. 4931) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie wzmacniające mięśnie posturalne (ćw.4577) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Trening doskonalący ruchomość i percepcję stopy z wykorzystaniem piłki(ćw. 4394) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Utwórz nową listę