prostowanie palców

Ćwiczenie manualne ręki po udarze z wykorzystaniem narzędzi (ćw.2900) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Kształtowanie zdolności manualnych ręki po udarze z wykorzystaniem sypkich produktów (ćw.4149) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 2 (ćw.3544) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 3 (ćw.3549) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 6 (ćw.3564 ) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 7 (ćw.3565 ) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie możliwości wyprostnych ręki przy użyciu plasteliny (ćw.3449) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie zdolności manualnych po udarze 6 (ćw.3400) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Wspomaganie możliwości wyprostnych palców ręki – ćwiczenia z gumką recepturką (ćw.0018) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Utwórz nową listę