mirror box therapy

Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie manualne (ćw.3633) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca konczyn górnych – ćwiczenie możliwości wyprostnych ręki z wykorzystaniem piłki (ćw.3584) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości manualnych po udarze z wykorzystaniem piłki (ćw.3532) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości manualnych po udarze z wykorzystaniem piłki 2 (ćw.3528) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości manualnych po udarze z wykorzystaniem piłki 3 (ćw.3526) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości manualnych po udarze z wykorzystaniem piłki 4 (ćw.3525) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości motorycznych kończyny górnej po udarze (ćw.3399) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie możliwości manualnych po udarze przy użyciu plasteliny (ćw.3443) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie zdolności manualnych po udarze 2 (ćw.3424) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie czynności dnia codziennego z użyciem kluczy do drzwi (ćw.3489) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie możliwości manualnych ręki po udarze przy użyciu spinaczy (ćw.3557) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie możliwości manualnych ręki po udarze przy użyciu spinaczy 2 (ćw.3556) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie możliwości wyprostnych ręki przy użyciu plasteliny (ćw.3469) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie możliwości wyprostnych ręki przy użyciu plasteliny 2 (ćw.3467) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie zdolności chwytnych oraz wyprostnych ręki z wykorzystaniem piłki (ćw.3586) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Utwórz nową listę