Oddechowe

Ćwiczenie odddechowe torem piersiowym z użyciem kończyn górnych (ćw. 5990) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe – tor brzuszny (ćw. 4720) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe – tor brzuszny (ćw. 4765) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe – tor żebrowy (ćw. 4719) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe (ćw. 4465) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe połączone z ruchem kończyn (ćw. 4732) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe przy użyciu rąk i tułowia (ćw. 5993) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe torem brzusznym (ćw. 4754) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe torem dolno-żebrowym (ćw. 4751) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe torem mieszanym (ćw. 5994) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe torem piersiowym (ćw. 5995) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe torem piersiowym z użyciem kończyn górnych (ćw. 5998) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe torem przeponowym (ćw. 4750) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe torem przeponowym (ćw. 4764) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie oddechowe w leżeniu tyłem (ćw. 4724) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Utwórz nową listę