prostowanie nadgarstka

Kształtowanie zdolności manualnych ręki po udarze z wykorzystaniem sypkich produktów (ćw.4149) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Odtwarzanie zdolności wyprostnych ręki po udarze (ćw.3207) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Odtwarzanie zdolności wyprostnych ręki po udarze 2 (ćw.3208) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Rozciąganie przykurczonych mięśni zginaczy nadgarstka i palców – wspomaganie wyprostu ręki po udarze (ćw.3206) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie zdolności chwytnych oraz wyprostnych ręki z wykorzystaniem piłki (ćw.3586) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 2 (ćw.3544) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 3 (ćw.3549) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie możliwości wyprostnych ręki przy użyciu plasteliny (ćw.3449) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Utwórz nową listę