2 ręce

Terapia lustrzana – bilateralna praca konczyn górnych – ćwiczenie możliwości wyprostnych ręki z wykorzystaniem piłki (ćw.3584) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie czynności dnia codziennego z użyciem kluczy do drzwi (ćw.3489) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie możliwości manualnych ręki po udarze przy użyciu spinaczy (ćw.3557) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie możliwości manualnych ręki po udarze przy użyciu spinaczy 2 (ćw.3556) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie możliwości wyprostnych ręki przy użyciu plasteliny (ćw.3469) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie możliwości wyprostnych ręki przy użyciu plasteliny 2 (ćw.3467) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – ćwiczenie zdolności chwytnych oraz wyprostnych ręki z wykorzystaniem piłki (ćw.3586) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze (ćw.3487) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 2 (ćw.3544) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 3 (ćw.3549) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 4 (ćw.3546) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 5 (ćw.3552) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 6 (ćw.3564 ) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 7 (ćw.3565 ) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – bilateralna praca kończyn górnych – kształtowanie możliwości manualnych ręki po udarze 8 (ćw.3559) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Utwórz nową listę