1 ręka

Ćwiczenie możliwości manualnych palców przy użyciu szmatki 2 (ćw.0035) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości manualnych po udarze z wykorzystaniem piłki (ćw.3532) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości manualnych po udarze z wykorzystaniem piłki 2 (ćw.3528) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości manualnych po udarze z wykorzystaniem piłki 3 (ćw.3526) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości manualnych po udarze z wykorzystaniem piłki 4 (ćw.3525) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – kształtowanie możliwości motorycznych kończyny górnej po udarze (ćw.3399) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie możliwości manualnych po udarze przy użyciu plasteliny (ćw.3443) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie zdolności manualnych po udarze 2 (ćw.3424) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie możliwości manualnych po udarze przy użyciu plasteliny 2 (ćw.3441) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie możliwości manualnych po udarze przy użyciu plasteliny 3 (ćw.3440) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie możliwości manualnych po udarze przy użyciu plasteliny 4 (ćw.3439) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie możliwości wyprostnych ręki przy użyciu plasteliny (ćw.3449) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie zdolności manualnych po udarze 3 (ćw.3423) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie zdolności manualnych po udarze 4 (ćw.3403) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Terapia lustrzana – odtwarzanie zdolności manualnych po udarze 5 (ćw.3401) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Utwórz nową listę