Kręgosłup szyjny

Ćwiczenie wzmacniające mięśnie obręczy barkowej z wykorzystaniem piłki (ćw. 4931) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Ćwiczenie zwiększające zakres ruchu w stawach barkowych (ćw. 4960) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Retrakcja głowy oraz barków (ćw. 4935) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Retrakcja głowy z dociskiem (ćw. 4359) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Rotacja głowy w lewo (ćw. 4357) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Rotacja głowy w lewo z dociskiem (ćw. 4361) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Rotacja głowy w prawo (ćw. 4358) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Rotacja głowy w prawo z dociskiem (ćw. 4362) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Skłon boczny w lewo (ćw. 4355) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Skłon głowy w lewo z dociskiem (ćw. 4363) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Skłon głowy w prawo (ćw. 4356) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Skłon głowy w prawo z dociskiem (ćw. 4364) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Skłony głowy na boki z wkorzystaniem taśmy (ćw. 4923) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Trening mięśni szyi i obręczy barkowej z wykorzystaniem kija (ćw. 4961) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Trening mięśni szyi i obręczy barkowej z wykorzystaniem kija 2 (ćw. 4953) - Vimeo thumbnail
1.00 zł
Utwórz nową listę